"ایام عزای اباعبدالله احسین (ع)را تسلیت میگوئیم "

فاطمة حوراء أنسیة (1)
عن عائشة، قالت: قلت: یا رسول‏اللَّه ما لك؟ إذا جاءت فاطمة قبلتها حتى تجعل لسانك فى فیها كله، كأنك ترید أن تلعقها عسلا؟ قال: نعم یا عائشة، طنى لما أسرى بى إلى السماء أدخلنى جبرئیل الجنة، فناولنى منها تفاحة فأكلتها فصارت نطفة فى صلبى فلما نزلت واقعت خدیجة، ففاطمة من تلك النطفة و هى حوراء إنسیة، كلما إشتقت إلى الجنة قبلتها.
فاطمه حوریه‏اى انسان‏گونه
... از عایشه نقل است كه مى‏گوید:
گفتم: اى رسول خدا (ص)! شما را چه شده است؟ هنگامى كه فاطمه (س) مى‏آید او را مى‏بوسید و حتى زبانتان را در دهانش مى‏گذارید، مثل اینكه مى‏خواهید عسل به او بخورانید؟
پیامبر (ص) فرمودند: همین طور است عایشه!  

چون من به معراج رفتم، جبرئیل مرا وارد بهشت كرد، پس به من سیبى از سیبهاى بهشت خوراند و آن سیب در صلب من نطفه شد، چون از آسمان نزول كردم با خدیجه همبستر شدم، پس فاطمه (س) از همان نطفه است و او حوریه‏اى است انسان‏گونه، پس هرگاه مشتاق بهشت مى‏شوم او را مى‏بوسم.
حدیث الكساء (2)
قالت عائشة: خرج النبى صلى اللَّه علیه و سلم غداة و علیه مرط مرجل (3) من شعر أسود، فجاء الحسن بن على فأدخله ثم جاء الحسین فدخله، معه، ثم قال: جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء على فأدخله، ثم قال: (إنما یرید اللَّه لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم تطهیرا)
حدیث كساء
... صفیه دختر شیبه گفت كه عایشه گفت:
صبحگاهى پیامبر (ص) از منزل خارج شد و در حالى كه ردائى از پشم یا خز از موى سیاه بر دوش او بود، پس حسن بن على (ع) آمد، پیامبر (ص) او را داخل رداء كرد، حسین (ع) آمد، او را هم زیر رداء جاى داد، فاطمه (س) آمد، او را هم وارد كرد، بعد از آنها على (ع) آمد پیامبر (ص) او را هم داخل كرد، پس پیامبر (ص) فرمود: إنما یرید اللَّه لیذهب عنكم الرجس أهل البیت و یطهركم تطهیرا (4)
منحصرا خداوند اراده كرده است تا رجس و پلیدى را از شما اهل‏بیت ببرد و شما را پاكیزه كند، پاكیزه كردنى.
حدیث الكساء (5)
قیل: و سئلت عائشة عن أمیرالمؤمنین على بن أبى‏طالب رضى‏اللَّه‏عنه، فقالت: و ما عسیت أن أقول فیه و هو أحب الناس إلى رسول‏اللَّه صلى اللَّه علیه و سلم لقد رأیت رسول‏اللَّه صلى اللَّه علیه و سلم قد جمع شملته على على و فاطمة والحسن والحسین و قال: هؤلاء أهل بیتى، أللهم أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا.
قیل لها: فكیف سرت ألیه قالت: أنا نادمة، و كان ذلك قدرا مقدورا
حدیث كساء
... گفته شد، از عایشه درباره‏ى امیرالمؤمنین على (ع) پرسیدند. گفت:
خطا نمى‏كنم اگر درباره‏ى او بگویم، او محبوبترین مردم به رسول خدا (ص) بود. به تحقیق دیدم، پیامبر (ص) رداى خودش را بر على (ع) و فاطمه (س) و حسن (ع) و حسین (ع) كشیده بود و فرمود:
اینان اهل‏بیت منند، خدایا از آنان رجس و پلیدى را دور گردان و آنان را پاكیزه گردان، پاكیزه كردنى، بهاو گفته شد: پس چرا علیه او قیام كردى؟
گفت: من پشیمانم و آن حادثه (جنگ جمل) از پیش مقدر شده بود.
فاطمة سیدة نساء الأمة (6)
عن عائشة، قالت أقبلت فاطمة علیهاالسلام تمشى، لا واللَّه الذى لا اله إلا هو ما مشیها یخرم من مشیة رسول‏اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلم، فلما رآها،
قال: مرحبا بإبنتى مرتین، قالت فاطمة علیهاالسلام:
فقال لى:
أما ترضین أن تأتى یوم القیامة سیدة نساء المؤمنین، أو نساء هذه الأمیة.
فاطمه سرور بانوان است
... عایشه گفت:
فاطمه (س) آمد، راه مى‏رفت، به آن خدائى كه جز او خدایى نیست راه رفتن او با راه رفتن رسول خدا (ص) فرقى نداشت، پس چون پیامبر (ص) او را دید فرمود: آفرین به دخترم، دوبار، فاطمه (س) فرمود: پدرم به من فرمود:
آیا راضى نمى‏شوى كه روز قیامت سرور زنهاى مؤمن یا سرور زنهاى این امت باشى.
سیدات نساء أهل الجنة (7)
أنها قالت لفاطمة: ألا یسرك أنى سمعت رسول‏اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلم یقول:
سیدات نساء أهل الجنة أربع:
مریم بنت عمران، و فاطمة بنت محمد، و خدیجة بنت خویلد و آسیة بنت مزاحم، إمرأة فرعون
بزرگ زنان اهل بهشت
عایشه به فاطمه (س) گفت:
آیا چیزى را كه از پیامبر (ص) شنیدم، خوشحال نمى‏كند تو را پیامبر (ص) مى‏فرمود:
سروران زنهاى بهشت چهار تن مى‏باشند:
1. مریم دختر عمران
2. فاطمه دختر محمد (ص)
3. خدیجه دختر خویلد
4. آسیه دختر مزاحم و همسر فرعون
تعلم الرسول (ص) فاطمة هو خیر لها من خادم (8)
قال محمد بن اسماعیل البخارى فى صحیحه فى باب مناقب أمیرالمؤمنین على ابن أبى‏طالب علیه‏السلام: مسندا عن على علیه‏السلام، قال: إن فاطمه سلام‏اللَّه‏علیها شكت ما تلقى من أثر الرحى فأتى النبى صلى اللَّه علیه و سلم سبى، فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة بمجى‏ء فاطمه.
فجاء النبى صلى اللَّه علیه و سلم إلینا و قد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم، فقال: على مكانكما، فقعد بیننا حتى وجدت برد قدمیه على صدرى و قال:
ألا أعلكما خیرا مما سألتمانى؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا أربعا و ثلاثین، و سبحا ثلاثا و ثلاثین و أحمدا ثلاثا و ثلاثین، فهو خیر لكما من خادم
حضرت رسول (ص) فاطمه را تعلیم مى‏دهد به آنچه از خدمتكار براى او بهتر است
... على (ع) فرمود:
فاطمه (س) شكایت داشت از جراحاتى كه بر اثر آسیاب كردن به دست مباركشان وارد شده بود، براى شكایت به نزد پیامبر (ص) آمد، پیامبر (ص) در منزل نبودند، فاطمه (س) عایشه را دیدند و به او جریان را گفتند، پس چون پیامبر (ص) آمدند، عایشه را دیدند و به او جریان را گفتند، پس چون پیامبر (ص) آمدند، عایشه خبر آمدن فاطمه (س) را به ایشان داد.
على (ع) فرمود:
پیامبر (ص) به سوى ما آمد در حالى كه ما در بستر استراحت بودیم، خواستیم (به احترام پیامبر (ص» برخیزیم، فرمود به همان حال باشید، پیامبر (ص) بین ما دو نفر نشست، به طورى كه سردى قدمهاى پیامبر (ص) را بر سینه‏ام احساس كردم پیامبر (ص) فرمود:
آگاه باشید، تعلیم كنم بهتر از چیزهایى كه از من مى‏خواهید؟
هنگامى كه به رختخواب مى‏روید:
34 مرتبه اللَّه‏اكبر و 33 مرتبه سبحان‏اللَّه 33 مرتبه الحمدللَّه بگویید، پس این براى شما از پیشخدمت بهتر است.
الرسول (ص) یشم رائحة الجنة من فاطمة (9)
عن عائشة قالت: كان النبى صلى اللَّه علیه و آله و سلم: إذا قدم من سفر قبل نحر فاطمة و قال: منها أشم رائحة الجنة.
حضرت رسول (ص) بوى بهشت را از فاطمه استشمام مى‏كند
از عایشه نقل شده كه گفت: هنگامى كه پیامبر (ص) از سفر بازمى‏گشت، گودى زیر گلوى فاطمه (س) را مى‏بوسید و مى‏فرمود:
از او بوى بهشت را استشمام مى‏كنم.

پی نوشت ها:


1ـ قال الحافظ أحمد بن على الخطیب البغدادى المتوفى (463) فى تاریخ ج 5، ص 87 ط بیروت، تحت الرقم 2418: أخبرنا محمد بن رزق، أخبرنا أبوالحسن أحمد بن محمد بن محمد بن عقیل بن أزهر بن عقیل الفقیه الشافعى (قال): حدثنا أبوبكر عبداللَّه بن محمد بن على بن طرخان، حدثنا محمد بن الخلیل البلخى، حدثنا أبوبدر شجاع بن الولید السكونى، عن هشام، عن أبیه.
2ـ قال الحافظ ابوالحسن مسلم بن الحجاج النیسابورى فى صحیحه ج 4 ص 1883 الرقم: 2424، ط بیروت: حدثنا ابوبكر بن ابى‏شیبة، و محمد بن عبداللَّه بن نمیر (و اللفظ لأبى‏بكر) قالا: حدثنا محمد بن بشر، عن زكریا عن مصعب بن شیبة، عن صفیة بنت شیبة، قالت:
3ـ هو كساء من صوف أو خز.
4ـ احزاب 33
5ـ الشیخ إبراهیم بن محمد البیهقى فى المحاسن والمساوى ط بیروت (ص338)
6ـ العلامة المجلسى (رحمه‏اللَّه) فى البحار، ج 43، ص 2 ط بیروت، بالإسناد إلى عبیداللَّه بن موسى عن زكریا، عن أبى‏فراس، عن مسروق.
7ـ ابن صباغ المالكى المتوفى (855) فى فصول المهمة ص 145 و فى ط دار الأضواء: ص 138، نقلا عن العترة البنویة، مرفوعا إلى عائشه.
8ـ صحیح بخارى ج 5 ص 89، حدیث (301).
9ـ ینابیع المودة ص 260:


منبع:http://yazahra.net

طبقه بندی: اخبار شیعیان،  شبهات وهابیت علیه حضرت زهرا (علیها السلام)، 
برچسب ها: حضرت زهرا، عایشه، گل هستی،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : یکشنبه 11 مهر 1389 | توسط : سیدرضا | نظرات()