"ایام عزای اباعبدالله احسین (ع)را تسلیت میگوئیم "


پاسخ اجمالی: : جمهور مسلمانان ، اعم از شیعه و سنی برآنند که این کتاب آسمانی ، درست همان قرآنی است که بر پیامبر گرامی ، فرو فرستاده شده است و از هرگونه تحریف و دگرگونی و فزونی و کاستی در امان است

پاسخ تفصیلی : مشهور دانشمندان شیعه برآنند که هیچ گونه تحریفی در ساحت مقدس قرآن راه نیافته و قرآنی که امروز در دست ما است ، همان کتاب آسمانی است که بر پیامبر گرامی نازل شد و هیچ زیاده و نقصانی در آن صورت نگرفته است . برای روشن شدن این سخن ، به چند گواه روشن در این زمینه ، اشاره می کنیم :

1 ـ پروردگار عالم صیانت و پاسداری از کتاب آسمانی مسلمانان را تضمین نموده و می فرماید :

« اِنّا نَحْنُ نَزَّلْناالذِّکْرَ وَانّا لَهُ لَحافِظُوْنَ » . ( 1 )

ـ ما قرآن را فرو فرستادیم .

و یقیناً از آن نگهبانی می کنیم .

روشن است که شیعیان جهان ، از آنجا که قرآن را به عنوان سرلوحه اندیشه و رفتارخود قرار می دهند ، به این آیه شریفه ارج نهاده و به پیام آن در حفظ و صیانت کتاب خدا ، ایمان دارند .

2 ـ پیشوای بزرگ شیعیان علی ( علیه السلام ) که خود همواره همراه پیامبر گرامی و از کاتبان وحی بود ، در مناسبتهای گوناگون ، مردم را به سوی همین قرآن ، دعوت فرموده است که برخی از سخنان آن حضرت را در زیر یادآور می شویم :

« واعلموا أنّ هذا القرآن هو النّاصح الّذی لایغشّ و الهادی الّذی لایضلّ » . ( 2 )

ـ بدانید که این قرآن ، موعظه گری است که هرگز غش و خیانت نمی کند و راهنمایی است که هرگز گمراه نمی سازد .

« اِنَّ اللهَ سُبْحانَهُ لَمْ یَعِظْ أحَداً بِمِثْلِ هذَا الْقُرآنِ فَإنَّهُ حَبْلُ اللهِ الْمَتِیْنُ وَسَبَبُهُ الْمُبِیْنُ » . ( 3 )

ـ خداوند سبحان ، هرگز کسی را به مانند این قرآن نصیحت نفرموده است ، قرآن ریسمان ستبر الهی و وسیله استوار خدا است .

« ثم أنزل علیه الکتاب نوراً لا تطفأ مصابیحه ، و سراجاً لایخبوا توقّده . و منهاجاً لایضلّ نهجه . . . و فرقاناً لایخمد برهانه » . ( 4 )

ـ سپس خداوند کتابی را فرو فرستاد که نوری است خاموش نشدنی و چراغی است که هرگز بی فروغ نمی شود ، و راهی است که هرگز رهروانش را گمراه نمی سازد ، و مایه جدایی حق و باطل است که هیچگاه دچار خمودی برهان نمی گردد .

از سخنان والای پیشوای بزرگ شیعیان ، به خوبی روشن می گردد که قرآن کریم بسان چراغ فروزانی است که تا ابد ، روشنگر راه انسانهای پیرو آن ، باقی خواهد ماند و هیچگونه دگرگونی که موجب خاموشی فروغ آن و یا باعث گمراهی انسانها گردد ، در آن راه نخواهد یافت .

3 ـ دانشمندان شیعه ، اتفاق نظر دارند که پیامبر گرامی فرمود : « من در میان شما دو یادگار سنگین و گرانبها به جای می گذارم ؛ یکی کتاب خدا ( قرآن ) و دیگر اهل بیت و عترتم ، مادام که به آن دو تمسک جویید ، هرگز گمراه نمی شوید » .

این حدیث ، از احادیث متواتر اسلامی است که هر دو گروه شیعه و سنی آن را نقل کرده اند . از این بیان نیز به روشنی معلوم می گردد که از نظر شیعه ، کتاب خدا ( قرآن ) هرگز دچار دگرگونی نخواهد شد ؛ زیرا اگر تحریف در قرآن راه یابد ، تمسک به آن موجب هدایت و رفع گمراهی نمی شود و این نتیجه ، با نص این روایت متواتر ، ناسازگار است .

4 ـ در روایات پیشوایان شیعه ، که همه دانشمندان و فقیهان ما آنها را نقل کرده اند ، به این حقیقت تصریح شده است که قرآن ، معیار تشخیص حق و باطل و مایه جدایی درست از نادرست است ؛ به این معنا که هر سخنی حتی آنچه به اسم روایات به ما می رسد ، باید به قرآن بازگردانده شود ، اگر با آیات آن سازگار است ، حق و درست و در غیر این صورت ، باطل و نادرست خواهد بود .

روایات در این زمینه ، در کتابهای فقهی و روایی شیعه بسیار است که به یکی از آنها اشاره می کنیم :

امام صادق ( علیه السلام ) می فرماید :

« ما لَمْ یُوافِقْ مِنَ الْحَدِیْثِ الْقُرآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ » . ( 5 )

ـ هر سخنی که با قرآن سازگار نباشد ، بیهوده و باطل است .

از این روایات نیز به خوبی روشن می گردد که دگرگونی ، در قرآن راه ندارد و لذا این کتاب مقدس ، تا ابد می تواند به عنوان میزان شناخت حق و باطل ، قلمداد شود .

5 ـ دانشمندان بزرگ شیعه که همواره پیشتازان فرهنگ اسلام و تشیع بوده اند ، به این حقیقت اعتراف کرده اند که قرآن کریم هرگز دچار دگرگونی نخواهد شد . گرچه شمارش همه این بزرگان دشوار است ، لیکن به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره می کنیم :

1 ـ ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بابویه قمی ، معروف به « صدوق » ( متوفای 381 هـ . ) می فرماید :

« اعتقاد ما درباره قرآن این است که آن سخن خدا و وحی است . و کتابی است که باطل و نادرسی در آن راه ندارد و از جانب پروردگار حکیم و دانا نازل گردیده است و او فرو فرستنده و نگهبان آن می باشد » . ( 6 )

2 ـ سید مرتضی علی بن حسین موسوی علوی ، معروف به « علم الهدی » ( متوفای 436 هـ . ) می فرماید :

« گروهی از صحابه پیامبر ؛ مانند عبدالله بن مسعود و اُبیّ بن کعب و غیر آنها ، بارها همه قرآن را از اول تا به آخر ، بر پیامبر گرامی خواندند و همه این ها به خوبی بر این حقیقت گواهی می دهند که قرآن گردآوری شده و مرتب و بدون کاستی و پراکندگی بوده است . ( 7 )

3 ـ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی معروف به « شیخ الطائفه » ( متوفای 460 هـ . ) می فرماید :

« اما سخن در فزونی یاکاستی قرآن ، از مطالبی است که در خور این کتاب نمی باشد ؛ زیرا همه مسلمانان بر عدم فزونی قرآن ، اتفاق نظر دارند ، و در مورد کاستی آن هم ، ظاهر مذهب مسلمانان ، برخلاف آناست و این گفتار ( عدم زیادتی درقرآن ) ، به مذهب ما سزاوارتر است . این سخن را سید مرتضی پذیرفته و تأیید نموده است . و ظاهر روایات نیز همین حقیقت را به ثبوت می رساند . اندکی از مردم ، به روایاتی در مورد نقصان آیات و یا جابه جایی آنها اشاره کرده اند که از طریق شیعه و اهل سنت رسیده است ولی این روایات ، از قبیل خبرهای واحد هستند که موجب علم و یاعمل بر طبق آن نمی شوند و بهتر آن است که از آنها اعراض شود » . ( 8 )

4 ـ ابوعلی طبرسی ، صاحب تفسیر « مجمع البیان » می فرماید :

« در مورد فزونی قرآن ، همه امت اسلامی ، بر بی پایگی آن ، اتفاق نظر دارند ، و اما در موردکاسته شدن آیات آن ، اندکی از اصحاب ما و گروهی از فرقه « حشویه » از اهل سنت روایاتی آورده اند ، ولی آنچه از مذهب ما پذیرفته شده و صحیح است ، برخلاف آن می باشد » . ( 9 )

5 ـ علی بن طاووس حلی معروف به « سید بن طاووس » ( متوفای 664 هـ . ) می فرماید :

« نظر شیعه آن است که دگرگونی در قرآن راه ندارد » . ( 10 )

6 ـ شیخ زین الدین عاملی ( متوفای 877 هـ . ) در تفسیر آیه « اِنّا نَحْنُ نَزَّلْنا الذِّکْرَ وَاِنّا لَهُ لَحافِظُوْنَ » می فرماید :

« یعنی ما قرآن را از هر دگرگونی و تغییر و فزونی محافظت و پاسداری می نماییم » . ( 1 1)

7 ـ قاضی سید نورالدین تستری ، صاحب کتاب احقاق الحق ، ( متوفای 1019 هـ . ) می فرماید :

« آنچه برخی به شیعه امامیه نسبت داده اند که آنان به دگرگونی قرآن قائل هستند ، مورد پذیرش همه شیعیان نیست . تنها اندکی از آنان ، چنین عقیده ای دارند که درمیان شیعیان ، به آنان اعتنا نمی شود » . ( 2 1)

8 ـ محمد بن حسین ، معروف به « بهاءالدین عاملی » ( متوفای1030هـ . ) می فرماید :

« صحیح آن است که قرآن عظیم ، از هرگونه فزونی و کاستی مصون است و این که گفته می شود : « نام امیر مؤمنان ( علیه السلام ) از قرآن حذف شده است ! » نزد دانشمندان پذیرفته نیست و هر کس که در تاریخ و روایات کاوش کند ، می داند که قرآن به دلیل تواتر روایات و نقل هزاران تن از صحابه ثابت و استوار است و همه آن در زمان پیامبر گرامی ، گردآوری شده است » . ( 3 1)

9 ـ فیض کاشانی ، صاحب کتاب وافی ( متوفای 1091 هـ . ) ، پس از آن که آیاتی از قبیل « اِنّا نَحْنُ نَزَّلْنا الذِّکْرَ وَاِنّا لَهُ لَحافِظُوْنَ » را ، که بر عدم دگرگونی قرآن دلالت دارند ، ذکر می کند ، می فرماید :

« در این هنگام ، چگونه ممکن است تحریف و دگرگونی در قرآن راه یابد ؟ علاوه بر این که روایات تحریف ، مخالف کتاب خدا است . پس باید این روایات را بی پایه دانست » . (4 1 )

10 ـ شیخ حر عاملی ( متوفای 1104 هـ . ) می فرماید :

« انسان کاوشگر درتاریخ و اخبار ؛ بدرستی می داند که قرآن به دلیل تواتر روایات و نقل هزاران تن از صحابه ، ثابت و استوار است و در زمان پیامبر ، گردآوری شده و منظم بوده است » . (15 )

11 ـ محقق بزرگوار « کاشف الغطاء » در کتاب معروف خود « کشف الغطاء » می گوید :

« شکی نیست که قرآن ، در پرتو حفظ و صیانت الهی ، از هر کمبودی ( و دگرگونی ) محفوظ مانده است ، چنانکه صریح قرآن و اتفاق نظر دانشمندان در همه عصرها بر آن گواهی می دهد . و مخالفت گروه اندکی ، قابل اعتنا نمی باشد » .

12 ـ رهبر انقلاب اسلامی ، حضرت آیة الله العظمی امام خمینی ( قدس سره ) نیز در این زمینه سخنی دارند که به عنوان گواه روشن دیگر ، آن را یادآور می شویم :

« هرکس به عنایت مسلمانان در مورد گردآوری قرآن و نگهبانی و ضبط وتلاوت و نوشتن آن ، آگاه باشد ، بر بی پایگی پندار « تحریف قرآن » گواهی می دهد وآن را غیرقابل باور می یابد و اخباری که در این زمینه وارد شده ، یا ضعیف است که نمی توان به آنها استدلال نمود و یامجهول است که نشانه های ساختگی بودن آنها آشکار می باشد و یا روایاتی است که مضمون آنها ، تأویل و تفسیر قرآن است و یا اقسام دیگر که بیان آنها به تألیف کتابی جامع در این مورد نیاز دارد و اگر بیم خارج شدن از موضوع بحث نمی رفت ، تاریخ قرآن و آنچه در طول قرنها برآن گذشته را شرح می دادیم و روشن می ساختیم که قرآن مجید ، درست همین کتاب آسمانی است که در دست ما است و اختلاف نظری که در میان قاریان قرآن وجود دارد ، امری جدید است که هیچ ارتباطی با آنچه که جبرئیل امین بر قلب پاک پیامبر گرامی نازل نمود ، ندارد » . (6 1 )

نتیجه : جمهور مسلمانان ، اعم از شیعه و سنی برآنند که این کتاب آسمانی ، درست همان قرآنی است که بر پیامبر گرامی ، فرو فرستاده شده است و از هرگونه تحریف و دگرگونی و فزونی و کاستی در امان است .

با این بیان ، بی پایگیِ نسبت ناروایی که به شیعیان داده اند ، به ثبوت می رسد و اگر نقل روایات ضعیفی در این مورد موجب این اتهام گردیده است ، می گوییم نقل این روایات به فرقه اندکی از شیعه اختصاص ندارد ؛ زیرا جمعی از مفسران اهل سنت نیز اینگونه روایات ضعیف را نقل کرده اند که به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم :

1 ـ ابوعبدالله محمد بن احمد انصاری قرطبی در تفسیر خود از ابوبکر انبازی و او نیز از اُبیّ بن کعب روایت می کند که سوره احزاب ( با هفتاد و سه آیه ) در زمان پیامبر به اندازه سوره بقره ( که دویست و هشتاد و شش آیه دارد ) بوده است و آیه « رجم » نیز در این سوره قرار داشته ( 17 ) ( هم اکنون اثری از چنین آیه ای در سوره احزاب به چشم نمی خورد ! ) .

و نیز در همین کتاب ، از عایشه نقل می کند که گفته است :

« سوره احزاب در زمان پیامبر دویست آیه داشته ، پس چون مصحف نوشته شد ، به بیش از آنچه که الآن موجود است دست نیافتند ! » ( 18 )

2 ـ صاحب کتاب « الاتقان » نقل می کند که عدد سوره های مصحب « اُبیّ » یکصد و شانزده سوره بوده است ؛ زیرا دو سوره دیگر به نامهای « حفد » و « خلع » در آن وجود داشته است » . ( 19 )

در حالی که همه می دانیم قرآن کریم یکصد و چهارده سوره دارد و از آن دو سوره ( حفد و خلع ) در قرآن ، اثری نیست .

3 ـ هبة الله بن سلامه ، در کتاب « الناسخ و المنسوخ » از انس بن مالک نقل می کند که گفته است : « در زمان پیامبر سوره ای را می خواندیم که به اندازه سوره توبه بود و من تنها یک آیه از آن را حفظ کرده ام و آن این است :

« لَوْ اَنّ لاِبْنِ آدَمَ وادِیانِ مِنَ الذَّهَبِ لاَبْتَغی اِلَیْهِما ثالِثاً وَلَوْ اَنَّ لَهُ ثالِثاً لاَبْتَغی اِلَیْها رابِعاً وَلاَیَملأ جَوفَ اِبْنِ آدَمَ اِلاّ التُرابُ وَیَتُوبُ اللهُ عَلی مَنْ تابَ ! » .

در حالی که می دانیم چنین آیه ای در قرآن یافت نمی شود و اصولاً با بلاغت قرآن نیز سازگار نمی باشد .

4 ـ جلال الدین سیوطی در تفسیر « در المنثور » از عمربن خطاب روایت می کند که سوره احزاب به اندازه سوره بقره بوده و در آن نیز آیه « رجم » وجود داشته است . ( 20 )

بنابراین ، گروه اندکی از دو فرقه شیعه و سنی ، روایات ضعیف و سست بنیانی را در مورد « وقوع دگرگونی در قرآن » ، نقل کرده اند . این روایات ضعیف ، از دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان ؛ اعم از تشیع و تسنن پذیرفته نشده است ، بلکه نص آیات قرآن و روایات صحیح ومتواتر اسلامی واجماع واتفاق هزاران تن از اصحاب پیامبر و اتفاق مسلمانان جهان ، بر آن است که هیچگونه تحریف ، تغییر ، فزونی و کاستی در قرآن مجید ، راه نداشته و ندارد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ حجر : 9

2 ـ نهج البلاغه ( صبحی صالح ) خطبه 176 .

3 ـ نهج البلاغه ( صبحی صالح ) خطبه 176 .

4 ـ نهج البلاغه ( صبحی صالح ) خطبه 198 .

5 ـ اصول کافی ، ج 1 ، کتاب فضل العلم ، باب الأخذ بالسنّة و شواهد الکتاب ، روایت 4 .

6 ـ الاعتقادات ، ص 93 .

7 ـ مجمع البیان ، ج 1 ، ص 10 ، به نقل از جواب « المسائل الطرابلسیّات » سیّد مرتضی .

8ـ تبیان ، ج 1 ، ص 3 .

9 ـ مجمع البیان ، ج 1 ، ص 10 .

10 ـ سعد السعود ، ص 144 .

11 ـ اظهارالحق ، ج 2 ، ص 130 .

12 ـ آلاء الرحمن ، ص 25 .

13 ـ آلاء الرحمن ، ص 25 .

14 ـ تفسیر صافی ، ج 1 ، ص 51 .

15 ـ آلاء الرحمن ، ص 25

16 ـ تهذیب الاصول ، تقریرات دروس امام خمینی ، ج 2 ، ص 96 ] به قلم استاد جعفر سبحانی [ .

17 ـ تفسیر قرطبی ، جزء 14 ، ص 113 ، در ابتدای تفسیر سوره احزاب .

18 ـ تفسیر قرطبی ، جزء 14 ، ص 113 ، در ابتدای تفسیر سوره احزاب .

19 ـ اتقان ، ج 1 ، ص 67 .

20ـ در المنثور ، ج 5 ، ص 180 ، در ابتدای تفسیر سوره احزاب

طبقه بندی: اعتقادات وهابیت،  شبهات وهابیت و جوابشون، 
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ : یکشنبه 6 آذر 1390 | توسط : سیدرضا | نظرات()